Leafeater banner
Leafeater - En städmaskin för grönytor

Välkommen!

Leafeater med full last

Lefeater är en svensktillverkad lövuppsamlare / lövupptagare för vård av alla slags grönytor. Små som stora trädgårdar, offentliga gräsytor, parker, kyrkogårdar och idrottsanläggningar – dessa är bara några exempel på områden där Leafeater gör höststädning såväl som vårstädning till ett enkelt jobb!

 

Oavsett om marken täcks av ett tjockt lager av tunga, våta löv eller ett tunnare lager lätta, torra löv – Leafeater samlar upp löven enkelt och effektivt! Men inte nog med det, Leafeater har även följande egenskaper:

  • Den fungerar som gräsuppsamlare (både gammalt och nyklippt gräs samlas upp)
  • Den kan ta upp mindre grenar och pinnar (skonar gräsklipparen, och ryggen)
  • Fullt med kottar? Leafeater tar upp dem också.
  • Övrigt trädgårdsrens m.m. tas upp lika väl.

Kort sagt: Leafeater kan städa upp det mesta som på naturlig väg hamnar på en gräsmatta.

Leafeater finns i tre storlekar med lastkapacitet om 0,6m³, 1,0m³ samt 2,0m³. Samtliga modeller är byggda för att bogseras av en trädgårdstraktor, åk-gräsklippare eller liknande.

Hör av dig för att avtala tid för en demonstration
JBW Maskinlayout • Vänge Bringes 209 • 622 36 Romakloster
Tel:070-791 43 85, 070-637 67 56 • E-post:info@leafeater.se